เหลืองทอง
http://www.plumeria9.com แซลลี่ มอเรนจ์
line decor
line decor
...ความเป็นมาของลีลาวดี...
เมื่อเอ่ยถึงลีลาวดี คนที่อยู่วงการไม้ดอกไม้ประดับน้อยคนนักที่จะไม่รู้จัก หรือไม่เคยได้ยิน เพราะในปัจจุบันลีลาวดีเป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เกษตรกรหรือผู้คนในหลายอาชีพต่างให้ความสนใจ และหันมาทำการปลูกไม่ว่าจะเป็นการปลูกเพราะความชอบในความสวยงาม ความอ่อนช้อยของมันหรืออาจจะปลูกเพราะเป็นดอกไม้ไม้ที่มีกลิ่นหอม หรือไม่ก็ปลูก เพื่อทำตลาดเพราะมองว่าตลาดลีลาวดีในปัจจุบัน และในอนาคตข้างหน้ายังไปได้ดี สามารถทำได้รายได้ให้แก่ผู้ปลูกเป็นจำนวนมาก เกษตรหลายๆท่าน หรือผู้ที่อยู่ในแวดวงลีลาวดี บางท่านอาจจะรู้จัก และทราบถึงความหมายหรือความเป็นมาของลีลาวดีมากบ้างน้อยบ้าง แต่ก็มีอีกหลายคนที่ยังไม่ทราบความเป็นมาของลีลาวดีว่าประวัติมีความเป็นมาเป็นอย่างไร

ลีลาวดี (plumeria) ถ้าแปลตามความหมายตามตัวอักษรแล้วคือ ต้นไม้ที่ท่วงท่าอันสวยงาม งามอ่อนช้อย ไม้นี้เดิมเรียกว่าลั่นทม เป็นไม้ยืนต้นในเขตร้อนที่เห็นทั่วๆไป

ชมพูฮาวาย แดนซิ่งมูน ป๊อบ เรด ขาวพวง
สวนลีลาภิรมย์บรรยากาศแห่งความร่มรื่นของพันธุ์ไม้ต่างๆที่เรียงรายกลางสวนสวยตลอดทางเดิน ท่านยังได้พบลีลาวดีนานาพันธุ์ ที่มีดอกอันงดงาม กลิ่นหอมหวาน มีเสน่เฉพาะตัวเองแต่ละสายพันธุ์ ลักษณะของลำต้น ที่แตกกิ่งก้านออกมาเป็นรูปทรงอย่างสวยงามสวนลีลาภิรมย์ได้รวบรวมลีลาวดีสายพันธุ์ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ท่านได้เลือกชมและซื้อมากมายหลายร้อยสายพันธุ์มีให้เลือกขนาดต้นเล็กไปจนถึงขนาดใหญ
บาหลี ไฮโกลด์ ขาวฮาวาย ม่วงอัญชัน เพชรพัชราภรณ์
Copyright @ 2006 Lilaphirom. All Right Reserved.
online casinos gambling